کنگره حزب کمونیست چین با گسترش شی آغاز شد – اخبار


شی جین پینگ، رهبر چین، کنگره حزب کمونیست را در پکن برگزار کرد و از یک دهه در قدرت دفاع کرد و به دنبال یک دوره پنج ساله سوم بود. او با ماندن در قدرت، هنجارهای جانشینی را که برای جلوگیری از بازگشت به دیکتاتوری مائو تعیین شده بود، زیر پا گذاشت. عکس: Marc Siefelbein/AP

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.