ویل اسمیت و جادا پینکت اسمیت برای اولین بار پس از اسکار با هم عکس گرفتند


ویل اسمیت و جادا پینکت اسمیت برای اولین بار پس از اسکار با هم عکس گرفتند

پس از عذرخواهی ویل اسمیت، کریس راک گفت که او “سعی می کند قربانی شود…”

داستان را تماشا کنید

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.