مسببان اتش سوزی بندر انزلی دستگیر شدند


به گزارش تلنگر؛ اولین آتش‌سوزی در تالاب انزلی در سال ۱۴۰۱ در ۳۱ تیرماه
حادث شد که حدود
۱۵ هکتار از
این تالاب را در محدوده روستای کوچک محله طعمه حریق کرد و این دومین آتش سوزی در
سال جاری در تالاب انزلی است. تالاب بین‌المللی انزلی در سال
۱۴۰۰ شاهد چندین مورد آتش سوزی بزرگ بود که در آن بخش
وسیعی از نیزارهای روستاهای شانگهای پرده، روستاهای طالب آباد،
لیجارکیو منطقه چراغ پشتان انزلی طعمه آتش
شدند که همه این حریق‌ها به قصد تصرف اراضی و توسط سودجویان انجام شد
.

مسببان اتش سوزی بندر انزلی دستگیر شدندمسببان اتش سوزی بندر انزلی دستگیر شدند

مسببان اتش سوزی بندر انزلی دستگیر شدند

مسببان اتش سوزی بندر انزلی دستگیر شدند

مسببان اتش سوزی بندر انزلی دستگیر شدند

مسببان اتش سوزی بندر انزلی دستگیر شدند

مسببان اتش سوزی بندر انزلی دستگیر شدند

پایان مطلب

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.