محصول تازه کار سپر جت ها بسیار عمیق تر از جک ویلسون استاینجا ثبت نام کنید هر چهارشنبه صبح در صندوق ورودی خود وارد Jets شوید.

فیلدز جوانترین تیم در لیگ جتز است و گاهی اوقات خود را نشان می دهد.

هنگام نگاه کردن به این جت ها باید به این نکته توجه داشته باشید. برای استفاده از عبارت روبرت صالح ، آنها “مسخره جوان” هستند. Jets دارای 1،73 sn از تازه کارها در پنج بازی است که بیشترین تعداد در NFL است. در رتبه دوم تصویر 39 sn پشت تیم (Steelers) Jets قرار دارد. به گزارش رسانه واقعی ، جت ها در ضربات هجومی روکی ها در لیگ دوم و در ضربه دفاعی توسط روکی ها چهارم هستند.

جتز دارای چهار عامل جنایتکار / مشارکت عمده در جنایت و چهار نفر در دفاع است. این امر منجر به چند روز سنگین می شود زیرا تازه کارها راه خود را جدا می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید