متن آهنگ زانیار خسروی به نام یه ستاره


زدم بیرون دیگه از حال و هوات
تنگ نمیشه دلم حتی یه ذره برات
هر چقدر گل دادیم خار شدی آخرش
دستی یه چیزیم بدهکار شدیم بی‌معرفت!
همه جا گفتم تورو می‌خوام فقط بی‌معرفت

می‌خواستم یه ستاره باشم تو شبات
یه جوری که چشای حسودا دراد
نه نخواستی باشی تو هم قدمم اینارو
دیدم ولی دم نزدم میخواستم یه ستاره
باشم تو شبات یه جوری که چشای
حسودا دراد نه نخواستی باشی تو هم
قدمم اینارو دیدم ولی دم نزدم

می‌رم و نپرس کجا نمی‌مونم شبا بیدارت
دیگه حتی سایمم نمی‌بینی روی دیوارت
فکرشو می‌کردم این کارو می‌کنی ولی
با من نه هی می‌گی ببخشمت عزیزم!
این دفعه واقعاً نه هر چقدر گل دادیم

خار شدی آخرش دستی یه چیزیم بدهکار
شدیم بی‌معرفت همه جا گفتم تورو
می‌خوام فقط بی‌معرفت می‌خواستم یه
ستاره باشم تو شبات یه جوری که
چشای حسودا دراد نه نخواستی باشی

تو هم قدمم اینارو دیدم ولی دم نزدم
می‌خواستم یه ستاره باشم تو شبات
یه جوری که چشای حسودا دراد!
نه نخواستی باشی تو هم قدمم اینارو
دیدم ولی دم نزدم…!

/زانیار-خسروی-یه-ستاره/

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.