عوامل زمینه‌ساز نهضت بزرگ عاشورا – قدس آنلاین | پایگاه خبری


نهضت تاریخ‌ساز امام حسین(ع) علیه نظام جور زمان، حرکتی آگاهانه و دارای ابعاد و اهدافی بزرگ و متعالی است که آثار و پیامدهای انسان‌ساز آن طی قرن‌ها همچنان جاری و ساری است و تا برقراری نظام عدل الهی و حکومت مهدی موعود(عج‌) ادامه دارد.

عاشورا

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.