عضو Jessica Turnbull’s January TFE South Ride


جسیکا ترنبول ، از TFE South Riding ، عضو ماه ژانویه ما است! جسیکا یک مادر مجرد و یک زن شغلی شغلی است که در اواخر چهل سالگی زندگی می کند. او تا پایان سی سالگی کار خود را شروع نکرد و تناسب اندام را تا اوایل سال 2020 در اولویت قرار نداد. او یکی از اعضای موسس TFE South Riding Space بود ، اما متأسفانه در سال اول تنها یک یا دو بار کار کرد.

دهان

دیدگاهتان را بنویسید