دکتر. روابط خود را با اندرو هوبرمن هک کنید – GABRIELLE REECE


به قسمت کامل گوش دهید -> https://apple.co/2QGqkjG

در برنامه امروز ، دکتر اندرو هوبرمن ، عصب شناس با استعداد استنفورد حضور دارد. ما در مورد تاثیرات مثبت استرس صحبت می کنیم ، روزهای او به عنوان اسکیت سوار بدون هیچ جهت ، و بله – این شلوارهای هوشمند همچنین سعی می کنند کار ، تعادل زندگی را دوست داشته باشند. دکتر هوبرمن یک کار باورنکردنی در تفسیر ایده های پیچیده به زبان هر انسانی انجام می دهد. او مهمانی است که اغلب در مورد ما و مردم و واکنش هایمان با او صحبت می کنم. لذت بردن!

دیدگاهتان را بنویسید