جمعیت مهاجر فرانسه افزایش خواهد یافت، اما تبعیض نیز افزایش خواهد یافت


پاریس

هنگامی که گفتمان حذف بیگانگان راست افراطی مطرح می شود، دو مطالعه جدید مهم در فرانسه اسطوره های مربوط به مهاجران را آشکار می کند. آنها نشان می دهند که کودکان مهاجر به طور فزاینده ای در جامعه فرانسه جذب می شوند، اما برخی از افراد با پیشینه آفریقایی و آسیایی با تبعیض دائمی روبرو هستند.

کریما سیمو، دانشجوی فرانسوی مراکشی در دانشگاه معتبر Sciences Po، مظهر این پدیده است.

او از یک خانواده کارگری متشکل از هشت فرزند، با مادری که خانواده را بزرگ کرده و پدری که به عنوان معدنچی در غرب فرانسه کار می کرد، می آید. خانواده اش او را تحت فشار قرار دادند تا به مدرسه نخبگان برود.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.