توضیح چگونگی پیدایش حیات در زمین با کشف یک واکنش شیمیایی جدید


ترکیب شیمیایی کشف شده توسط دانشمندان قادر است به حل مسئله چگونگی پیدایش حیات در زمین کمک کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، گروهی از دانشمندان با کشف مجموعه جدیدی از واکنش های شیمیایی قصد دارند بلوک های سازنده حیات که در سوپ بنیادی وجود دارد را ایجاد کنند. پیدا کردن حیات توسط مولکول های غیرزنده یکی از اسرار بزرگ علم محسوب می شود.

به عقیده دانشمندان حیات اولیه در حدود میلیاردها سال پیش از نوعی سوپ بنیادی به وجود امده است. همچنین از انرژی چاه های گرمابی برای واکنش های لازم بلوک های سازنده حیات بهره گرفته شد. هنوز این واکنش ها ناشناخته هستند. به همین دلیل محققان مرکز Scripps قصد دارند تا نسخه خاصی از این سوپ بنیادی را ایجاد کنند. اکنون نیز با استفاده از موادی که احتمالا در مراحل اولیه حیات در زمین موجود بوده اند مجموعه جدیدی از واکنش های شیمیایی کشف شد.

مواد موجود در این واکنش ها شامل سیانور، آمونیاک، کربن دی‌اکسید و اسیدهای آلفا-کتو هستند که در صورت ترکیب تولید آمینواسیدهای بیشتری را خواهد کرد. این ماده برای اجزای مولکول های سازنده حیات ضروری است. به گفته این دانشمندان اگر چه مواد بکار رفته آنها ساده تر از فرضیه های موجود است، اما احتمالا این مواد در اولین مراحل شکل گیری حیات در زمین وجود داشته اند.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.