تور مشورتی جمهوری برای شروع سال آینده – به اخبار


سفر مشورتی جمهوری خواهان قرار است سال آینده آغاز شود و به طور رسمی نظرات مردم را در مورد اینکه آیا استرالیا باید روابط خود را با خانواده سلطنتی بریتانیا قطع کند، جویا خواهد شد. اگر همه پرسی برگزار شود، حداقل ۴ ایالت از ۶ ایالت باید رای مثبت دهند. کارشناسان می گویند تصمیمات مهمی در سال ۲۰۲۴ یا ۲۰۲۶ گرفته خواهد شد. همه پرسی نهایی استرالیا در مورد خروج از سلطنت در سال ۱۹۹۹ با شکست به پایان رسید.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.