اعضای ماه آوریل جنکینز یک لودون را ترک می کنند


TFE مایل است به عضو ماه آوریل ما تبریک بگوید ، جنکینز لودون را ترک کنید. قبل از پیوستن یک عضو OL بومی به TFE ، آن را باز بگذارید. او اولین بازدید خود از TFE را در حین بازدید از ساختمان با جیسون کانگرلو ، معاون توسعه تجارت ما با کلاه ایمنی ، ذکر کرد. Leave 1 سفر تناسب اندام خود را با پدرش در دهه 1970 آغاز کرد. او شروع به بلند کردن وزنه کرد تا با بچه ها همگام باشد …

دهان

دیدگاهتان را بنویسید