اضافات اولیه: یک خبرنامه دوستیابی مستقر در نیویورک می خواهد علائم سمی شما را بدانداز آنجا که یک DT st Substack جدید در شهر وجود دارد ، در اینجا خطوط شروع شما آمده است: تیرانداز تیر و کمان ، شماره Nike Filed ، "همیلتون" تبعیض ادعایی ، پادکست های Donna Tartt Bennetton ، سگ های داخل زمین و نفرت بیشتر. [ more › ]

دیدگاهتان را بنویسید