از افزایش استخدام پرستاران تا افزایش ظرفیت دانشجویان پرستاری


به گزارش تلنگر؛ عباس عبادی، معاون پرستاری وزیر بهداشت
درخصوص پرداخت دستمزد فوق العاده خاص به پرستاران گفت: ‌این موضوع مخصوص پرستاران
نیست و ویژه همه کارکنان دولت است.

وی ادامه داد: قانون مربوط به سال ۹۰
است که ابتدا برای کارکنان پزشکی قانونی اجرا شد و این مطالبه‌ای از سال قبل همه
گروهها چه در داخل وزارت بهداشت و غیره بوده و باید به صورت کلی در کشور حل شود
.

عبادی متذکر شد: اگر حل شود پرستاران نیز
مانند بقیه کارکنان دولت از این موضوع منتفع می‌شود
.

معاون پرستاری وزیر بهداشت درباره خبر
خوش برای پرستاران ، افزود:‌ بزودی مجوزهای استخدام از سازمان امور استخدمی اخذ می‌شود؛
ضمن اینکه موضوع دیگر، تبدیل وضعیت و ساماندهی کارکنان دولت است که بزودی در صحن
مجلس مطرح می‌شود و اگر اتفاق بیفتد حجم زیادی از همکاران پرستار را استخدام خواهیم
کرد
.

وی در راستای جذب نیروی پرستار بیان
کرد: ۳۳ هزار درخواست وزارت بهداشت داشتیم که در حال تعامل هستیم که اگر تبدیل وضعیت
نیز صورت گیرد همه افرادی که به شکل نیروهای شرکتی و ۸۹ روزه هستند تبدیل وضعیت می‌شوند
.

عبادی در خصوص افزایش پذیرش دانشجوی
پرستاری، ابراز کرد:‌امسال معاونت آموزش برنامه‌ای ندارد، اما برای سال آینده اگر
زیر ساخت آماده شود متناسب با افزایش تخت،افزایش خواهیم داشت
.

معاون پرستاری وزیر بهداشت اضافه کرد: ۱۲ هزار تخت
بیمارستانی در حال بهره برداری است که طبیعتا باید جذب دانشجو و استخدام را بیشتر
کنیم.

پایان مطلب

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.