آیا لفاظی های نژادپرستانه در پارلمان فرانسه استراتژی عادی سازی احزاب راست افراطی را به خطر می اندازد؟


تاریخ صدور، تاریخ صدور، تاریخ صدور: تصحیح:

پارلمان فرانسه روز پنجشنبه پس از متهم شدن یک قانونگذار راست افراطی به فریاد زدن “به آفریقا برگرد” بر سر همکار سیاه پوستی که ورود مهاجران دولت به کشور را زیر سوال برده بود، دچار هرج و مرج شد. این رویداد نوید سرکوب جدید مهاجرت را در میان اتهاماتی مبنی بر اینکه دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهور آمریکا در جلوگیری از ورود تازه واردان و اخراج افرادی که درخواست اقامتشان رد شده بود، نوید داد. مارک پرلمن، سردبیر فرانسوی France 24 Politics، توضیح می دهد.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.