آتش سوزی ده ها دارایی را با افزایش دمای بریتانیا نابود می کند – اخبار


بیش از ۴۰ ملک در آتش سوزی در بریتانیا با افزایش دما نابود شدند.

حوادث آتش سوزی بزرگ در چندین منطقه گزارش شده است – آتش نشانی لندن شلوغ ترین روز از زمان جنگ جهانی دوم را گزارش کرده است.

بزرگترین آتش سوزی در ونینگتون در شرق لندن رخ داد. در اینجا، ساکنان سوگند یاد کرده اند که بازسازی کنند.

این سایت یک خبرخوان اتوماتیک است که مطالب مختلفی را بازنشر می کند. در صورتی که محتوای شما بدون ذکر منبع منتشر شده است لطفاً اطلاع دهید تا لینک اضافه شود.