تنها چند رو مانده به آغاز کنفرانس کمپانی یوبیسافت، به نظر می رسد که کاور محله Gameinformer لو رفته است. با گیم ویک همراه باشید.

استفاده از این مطالب بدون اجازه گیم ویک مجاز نیست