بنظر می رسد که بالاخره سگا قصد دارد که یک نسخه با کیفیت قابل قبول از Sonic منتشر کند. این بازی با نام Sonic Mania شناخته می شود. با گیم ویک همراه باشید.

استفاده از این مطالب بدون اجازه گیم ویک مجاز نیست