به قسمت آخر معرفی بهترین بازی های سال 2016 رسیدیم. با گیم ویک همراه باشید تا 10 بازی خوب دیگر که در سال 2016 منتشر شدند را بشناسید.

با دومین قسمت از معرفی بهترین بازی های سال 2016 همراه گیم ویک باشید.

در سالی که گذشت بازی های مورد انتظار زیادی منتشر شدند و هایپ بازی ها در عرصه گیم حسابی کولاک کرد. از بازی های شوتر که بازی نمایش های آب را از دهان دوست داران این سبک جاری کرد بگیرید تا بازی The Last Guardian که پس از انتظار ها در این سال منتشر شد. در ادامه با گیم ویک همراه باشید تا به معرفی بهترین بازی های سال 2016 بپردازیم.

استفاده از این مطالب بدون اجازه گیم ویک مجاز نیست